Utvecklingsrådet

Industrins utvecklingsråd arbetar med frågor som berör industrins förutsättningar i form av forskning, utveckling, kompetensförsörjning, mm. Även frågor som energi och klimat samt  jämställdhet, behandlas inom utvecklingsrådet. Det praktiska arbetet sker i arbetsgrupper med deltagare från Industrirådets olika organisationer. Aktuella arbetsgrupper framgår nedan.

 

Utvecklingsrådet har ett sekretariat som samordnar rådets och arbetsgruppernas verksamhet. Sekretariatet består av Eva Wigren, Teknikföretagen och Ola Asplund, IF Metall.
Industrins utvecklingsråd svarar även för planeringen av den årliga Industridagen. 

Per Ahl, SveMin

 

Ola Asplund, IF Metall
Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer
Lars Jagrén, Unionen
Magnus Huss, IKEM
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundret
Bo-Erik Pers, Jernkontoret

Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch
Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen

Marie Nilsson, IF Metall
Eva Wigren, Teknikföretagen

 

Sekretariat

Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna

Mathias Ternell, Jernkontoret

Jenny Sjöberg, Sveriges Ingenjörer

Åsa Märs, Unionen

 

 

 

Följande programområden finns i dag: