Opartiska ordföranden

Industrins parter har utsett fem nya opartiska ordföranden (OpO). Deras uppgift är att biträda avtalsparterna i kollektivavtalsförhandlingar.

 

De opartiska ordförandena har också som uttalad uppgift att bidra till en ökad samordning av förhandlingarna.

Fem personer har utsetts till opartiska ordföranden. Anders Lindström är ordförande i OpO-gruppen.

 

 

Opartiska ordförande består från och med den 1 juli 2011 av nedanstående personer:

 

Jan-Peter Duker (tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv)
Anders Lindström (tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet)
Christina Nygårdh (tidigare på förhandlingschef Sveriges Ingenjörer)
Erland Olauson (tidigare LO:s förste vice ordförande och avtalssekreterare)
Karl Olof Stenqvist (tidigare förhandlingschef på Teknikföretagen)

Relaterade filer