Industrins Ekonomiska Råd

I enlighet med Industriavtalet inrättade Industrikommittén i augusti 1997 Industrins Ekonomiska Råd (IER genom att utse några fristående ekonomer.

 

Industrins ekonomiska råd är en rådgivande grupp bestående av fyra oberoende ekonomer. De ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet.

 

Ledamöter fr o m 1 juli 2015

Ordförande: Cecilia Hermansson, seniorekonom på Swedbank och forskare vid KTH

Mauro Gozzo, chefekonom, Business Sweden

Juhana Vartiainen, chef Finlands Konjunkturinstitut

Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet

 

Relaterade filer