Ledamöter

Sammansättning fr o m 1 juli 2015 t o m 30 juni 2016

 

För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda organiserar parterna ett industriråd (”Industrirådet”) bestående av ledande företrädare för samtliga parter. Med ledande företrädare avses i första hand parts ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och förhandlingschef eller avtalssekreterare.

Presidium

Åke Svensson, Teknikföretagen (sammankallande)

Anders Ferbe, IF Metall (sammankallande)
Martin Linder, Unionen

Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen

 

Industrirådets ledamöter

Johan Söderström, Teknikföretagen (sammankallande)

Per Ahl, SveMin

Tommy Andersson, GS Facket för skogs-, trä och grafisk bransch 

Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer

Pia Bäckström, Sveriges Ingenjörer

Lennart Evrell, SveMin/Industriarbetsgivarna

Anders Ferbe, IF Metall

Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer

Anders Fröberg, IKEM

Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundet
Göran Gustafsson, Grafiska Företagens Förbund

Jonas Hagelqvist, IKEM

Claes Hansson, Trä- och Möbelföretagen
Peter Hellberg, Unionen

Niklas Hjert, Unionen

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna

Göran Holm, Livsmedelsföretagen

Carina Håkansson, Skogsindustrierna
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen

Per Lindberg, Skogsindustrierna

Gerald Lindberg, Livsmedelsarbetareförbundet

Martin Linder, Unionen

Martin Lindqvist, Industriarbetsgivarna

Anne Ludvigson, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag
Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundet

Marie Nilsson, IF Metall
Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund

Bo-Erik Pers, Jernkontoret

Mats Sandgren, SLA Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet

Arne Sehlström, Byggnadsämnesförbundet

Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Åke Svensson, Teknikföretagen

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall

Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen

Lena-Liisa Tengblad, SLA Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet

Anders Weihe, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag

Göran Nilsson, Facken inom industrin, adjungerad

 

Utskottet

Åke Svensson, Teknikföretagen (sammankallande)

Per Ahl, SveMin

Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer

Anders Ferbe, IF Metall

Jonas Hagelqvist, IKEM

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna

Carina Håkansson, Skogsindustrierna

David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen

Martin Linder, Unionen

Göran Nilsson, Facken inom industrin (fast adjungerad)

Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundet

Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund

Bo-Erik Pers, Jernkontoret

Arne Sehlström, Byggnadsämnesförbundet

Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen

Lena-Liisa Tengblad, SLA Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet

Anders Weihe, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag