Industridagen 2015

VAD KRÄVS FÖR ATT UTVECKLA SVENSK INDUSTRIS KONKURRENSKRAFT?

Industridagen 2015 genomfördes i Södertälje den 5 februari. Politiker, näringslivsföreträdare, fackliga ledare, myndighetspersoner samlades för att diskutera hur svensk industri ska stärka sin konkurrenskraft.

 

 

Ladda ner presentationer

 

Finanskriser och industriell utveckling - Cecilia Hermansson

 

Ny industrialisering - utmaningar för SME - IUC Sverige

 

Ny industrialisering - liten och stark - IUC Norrbotten

 

Förnyelse och framtid i svensk industri - IUC Sjuhärad

 

En växellåda på 60 minuter - Sten Farre

 

Specialisten på intern materialhantering - Patrik Ignell

 

Svenska folket om industrins betydelse - Åsa Märs, Ann Follin, Per Braconier