Förhandlingsrådet

För att utveckla parternas samarbete kring industrins förhandlingsfrågor och villkor på arbetsmarknaden organiserar parterna ett Industrins förhandlingsråd (”förhandlingsrådet”). Förhandlingsrådet består av tre (3) ledamöter från arbetstagarparterna och tre (3) ledamöter från arbetsgivarparterna. Ledamöterna utses bland förhandlingschefer eller avtalssekreterare.

 

Anders Weihe, Teknikföretagen (sammankallande)

Lars Askelöf, IKEM
Niklas Hjert, Unionen
Gerald Lindberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Robert Schön, Industriarbetsgivarna
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall