Välkommen till Industrikommittén!

Industrikommittén består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Industriavtalet är frukten av en växande samsyn mellan arbetsmarknadens parter rörande villkoren för industriell verksamhet. Syftet är att främja tillväxt och goda arbetsförhållanden genom att parterna tar gemensamt ansvar för lönebildningen.

Avtalet skapar förutsättningar för en smidigare lönebildning genom att reglera hur förhandlingar kring kollektivavtal ska gå till.

I avtalet redovisas också gemensamma bedömningar i frågor som påverkar industriklimatet. Parterna har ett gemensamt intresse av goda ekonomiska förutsättningar för svensk industri.

 

Nyheter från Industrikommittén

Ppt-presentation: Finanskrisens effekter på svensk industri
Ppt-presentation från presskonferens den 27/3 finns här.

Industrin viktig för strategiska forskningssatsningar
Industrin har under lång tid samarbetat inom strategiskt viktiga branscher med olika forskningsfinansiärer.

Sverige som industriland i Europa
Sverige som industriland i Europa var ämnet för årets Industridag.

» Nyhetsarkiv